Priporočila za ravnanje z odpadki pri bolnikih s Covid-19