Notranja prijava kršitev po ZZPri

Notranja prijava kršitev na podlagi Zakona o zaščiti prijaviteljev

JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica je skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023; v nadaljevanju: ZZPri) zavezan za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev ter zaščito prijaviteljev. V kolikor sumite, da je v zavodu prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj zavoda (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo. Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z zavodom v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v ZZPri in notranjih aktih zavoda. Pri tem se varuje identiteta prijavitelja v skladu s 6. členom ZZPri.

Za pridobitev podrobnejših informacij o notranji prijavi kršitev in dostopa do vsebin zadevnih internih aktov se obrnite na JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica preko e- pošte prijava_zaupniku@krl.si ali telefonske številke 05 71 11 747.