Ambulanta farmacevta svetovalca – farmakoterapijski pregledi

Ambulanta farmacevta svetovalca izvaja farmakoterapijske preglede. Farmacevt svetovalec je po izobrazbi specialist klinične ali lekarniške farmacije s pridobljenimi kompetencami. Cilj farmakoterapijskega pregleda je optimizacija ter racionalizacija zdravljenja z zdravili, zmanjšanje neželenih učinkov zdravil in izboljšanje ali vzdrževanje z zdravjem povezane kakovosti življenja.  Na pregled h kliničnemu farmacevtu vas lahko napoti osebni zdravnik z delovnim nalogom. Farmacevt svetovalec opravi zelo natančen pogovor z bolnikom, da ugotovi realno stanje glede pravilnosti jemanja predpisanih zdravil in pridobi podatke o morebitni uporabi še kakšnih dodatnih zdravil brez recepta ali prehranskih dopolnil, ki prav tako lahko vplivajo na izide zdravljenja. Po natančni preučitvi bolnikove dokumentacije ter pogovoru z bolnikom, farmacevt svetovalec pripravi farmakoterapijski izvid, ki ga vroči osebnemu zdravniku. Po prejemu pisnega izvida osebni zdravnik glede na poznavanje bolnika in svojo klinično presojo v dogovoru z bolnikom izvede spremembe (prilagodi odmerke in čas jemanja zdravil, zamenja ali ukine zdravila).

Ambulanta je namenjena predvsem kroničnim bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati, bolnikom, pri katerih izidi zdravljenja z zdravili niso v skladu s pričakovanji, bolnikom z jetrno ali ledvično pomanjkljivostjo in bolnikom, ki se jim ob jemanju zdravil pojavljajo pomembni neželeni učinki.