Dostopnost

V Javnem zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost spletnega mesta Kraske-lekarne.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica www.kraske-lekarne.si. Skrbnik spletne strani je Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto Kraske-lekarne.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • različne kompleksne tabele s podatki.

Med take izjeme spadajo Odlok o ustanovitvi zavoda, letna poročila, organigram in druge tovrstne vsebine, ki morajo biti objavljene v skladu z drugimi zakoni in bi predelava predstavljala nesorazmerno breme. Navedene vsebine se nanašajo na zelo majhne in ozko specializirane skupine uporabnikov, med katerimi za zdaj še nismo zaznali težav z dostopnostjo, vendar se v Javnem zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica kljub temu izdatno trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolje prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam.

Povratne in kontaktne informacije

 

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Kraških lekarn za osebe s posebnimi potrebami, nas lahko o tem obvestite na naslov racunovodstvo@krl.si ali po telefonu 05 711 17 40. Delovni čas je vsak delovnik od 8. do 15. ure.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

 

Datum objave spletnega mesta:

Spletna stran je bila v obstoječi grafični podobi objavljena junija 2017.

Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 22.9.2020 in posodobljena 01.09.2021 in 01.09.2022 na podlagi samoocene.