Kazalniki kakovosti

Področje kakovosti in varnosti je v Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) opredeljeno v III. poglavju.
Naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti, ki jih v Kraških lekarnah izvajamo so naslednje:

  • določamo program in letne načrte za izboljševanje kakovosti in varnosti,
  • izdelane imamo varnostne protokole za posamezne storitve,
  • izvajamo notranjo presojo dobre prakse,
  • spremljamo kazalnike kakovosti,
  • vzpostavljen imamo sistem za obvladovanje tveganj,
  • anonimizirano spremljamo in analiziramo opozorilne nevarne dogodke in napake pri izvajanju lekarniške dejavnosti.