Predstavitev

Spoštovani!

Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica opravlja lekarniško dejavnost na področju šestih občin ustanoviteljic. Ustanoviteljice Zavoda so: Občina Divača, Občina Ilirska Bistrica, Občina Komen, Občina Pivka, Občina Postojna in Občina Sežana. V sklopu Zavoda posluje pet lekarn: Lekarna Ilirska Bistrica, Lekarna Log Postojna, Lekarna Pivka, Lekarna Postojna, Lekarna Sežana in štiri  lekarniške podružnice: Divača, Dutovlje, Komen in Podgrad ter Uprava. Uprava zavoda ima svoje prostore v Ilirski Bistrici in opravlja naloge računovodstva, financ, splošnih in administrativnih zadev za vse lekarniške enote Zavoda. Kraške lekarne Ilirska Bistrica s svojim delovanjem pokrivamo področje, ki obsega dele dveh statističnih regij, Primorsko -Notranjske in Obalno- Kraške. Zavod s svojo dejavnostjo oskrbuje okoli 57000 prebivalcev.

Zdravljenje z zdravili postaja vse kompleksnejše. Zaradi tega našim uporabnikom, poleg zdravil in ostalih izdelkov, ponujamo tudi lekarniške storitve kot so: Osebna kartica zdravil in Pregled uporabe zdravil. Magister farmacije v lekarni je najbolj dostopen med partnerji zdravstvenega tima in je na voljo bolnikom kot tudi zdravim obiskovalcem lekarne. Farmacevti v lekarnah imajo pomembno vlogo pri preventivnih programih, osveščanju o zdravem načinu življenja, zgodnjem odkrivanju bolezni in izboljšanju učinkovitosti zdravljenja.

V letu 2015 smo skupaj z zaposlenimi in ustanovitelji pripravili Strategijo in načrt razvoja do leta 2020. Zastavljenim ciljem sledimo pri vsakdanjem delu.

Poslanstvo Kraških lekarn

Kraške lekarne posredujemo uporabnikom storitev, zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem najsodobnejša spoznanja, informacije, zdravila in druge izdelke za zagotavljanje in ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja.

Univerzalne zdravstvene vrednote

 • Dostopnost zdravstvene oskrbe z geografskega, časovnega in finančnega vidika za vse uporabnike.
 • Učinkovitost,varnost, kakovost proizvodov in storitev.
 • Solidarnost.
 • Diskretnost.
 • Pravičnost.
 • Zaupanje med uporabniki in izvajalci.

Poslovna načela Kraških lekarn 

 • Osredotočenost na uporabnike in kakovost.
 • Usmerjenost na cilje in rezultate.
 • Inovativnost in odprtost za nove ideje.
 • Vzajemno sodelovanje, odkritost in zaupanje.
 • Odprta komunikacija.
 • Zanesljivost in verodostojnost.
 • Kompetentnost in etičnost.
 • Lojalnost.

 

Naš dolgoročni cilj ni le oskrba prebivalcev našega območja z zdravili, temveč aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo, družbeno odgovorno vključevanje v okolje, v katerem delujemo in s tem prispevati k njegovemu razvoju.

 

Direktorica
Ana Kobal, mag.farm.