Pogosta vprašanja

Uredba, ki je stopila v veljavo 31. decembra 2009, vnaša novost, da lahko zdravila, ki smo jih dvignili v lekarni, predamo lekarni tudi v uničenje. Ob tem je treba upoštevati napotek, da se na ta način zbirajo zdravila v trdnem stanju (tablete, kapsule), ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in neonesnaženi stični ovojnini. Zdravila, ki so v obliki praškov ali tekočine, morajo biti originalno zaprta. Vsa zdravila lahko še vedno oddamo na način, kot je veljal doslej, torej izvajalcu javne službe (komunalna podjetja) v zbirnih centrih oziroma ob kampanjah zbiranja odpadnih zdravil.

Odpadna zdravila, ki jih sprejemamo v lekarni

 • Odpadna zdravila v trdnem stanju (npr. Tablete, kapsule, svečke), ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in čisti embalaži – ni pa nujno, da so takšna zdravila še originalno zaprta.
 • Odpadna zdravila v obliki praškov ali tekočin (npr. Praški, posipala, kreme, sirupi, kapljice), ki so originalno zaprta v nepoškodovani in čisti embalaži in še niso bila odprta, pretrgana ali kako drugače spremenjena.

Odpadni material, ki ga v lekarni ne sprejemamo:

 • Inekcije
 • Odpadni radiofarmacevtski izdelki
 • Odpadna zdravila iz krvi in krvne plazme
 • Ostri predmeti
 • Kemikalije
 • Topila
 • Pesticidi
 • Medicinski pripomočki
 • Baterije
 • Vsi ostali odpadki, ki niso zdravila

 

S 1.1.2009 je bil uveden obnovljivi recept za zdravila, ki so izdana v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sprva je predviden le za hormonsko kontracepcijo. Zavarovankam, ki nimajo posebnih zdravstvenih težav, ga lahko predpiše izbrani ginekolog. Sčasoma pa se bo predpis postopno širil tudi na nekatera druga terapevtska področja.

Obnovljivi recept je zeleni recept, na katerem zdravnik doda navodilo lekarniškemu farmacevtu o izdaji zdravila za daljše obdobje. Izbrani zdravnik vas bo posebej obvestil o možnosti predpisa zdravila za daljši čas in vas kot doslej opozoril na morebitne neželene učinke predpisanega zdravila in o ustreznem ravnanju, če se pojavijo. Na en obnovljivi recept je mogoče izdati največ štiri izdaje, enkratna izdaja pa ne sme presegati količine, ki zadostuje za obdobje treh mesecev.

Zdravnik mora na obnovljivem receptu označiti “repetatur“ ali “ponovi“, hkrati pa mora s številko in besedo označiti število želenih ponovitev v primeru štirih izdaj je to trikrat. Obnovljivi recept velja le za obdobje enega leta od predpisa zdravila. Po tem obdobju boste morali ponovno k zdravniku, tudi če na obnovljivi recept ni bila izdana celotna količina. V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja morate prvo količino zdravila dvigniti v roku enega meseca od predpisa zdravila.

Zavarovana oseba, ki ji je zdravnik predpisal obnovljivi recept, izbere lekarno, v kateri bo izbrala prvo in tudi vse ostale ponovitve izdaje zdravila.

Farmacevt ob prvi izdaji obdrži recept v lekarni. Ob zadnji izdaji vas bo farmacevt opozoril, da se je veljavnost obnovljivega recepta iztekla in da morate obiskati zdravnika, če želite zdravilo prejemati dalje. Farmacevt vam bo tako, kot pri ostalih zdravilih svetoval in vas seznanil s pravilno in varno uporabo zdravila.

V kolikor bi se zgodilo, da bi vam v obdobju veljavnosti recepta zdravnik zamenjal zdravilo, morate zdravilo na novem receptu dvigniti v isti lekarni. S tem obvestite lekarniškega farmacevta, da se prvotni obnovljivi recept predčasno zaključi. Vzporedno dvigovanje dveh vrst zdravil pomeni zlorabo, hkratno jemanje dveh različnih zdravil pa bi lahko resno ogrozilo vaše zdravstveno stanje.

Način shranjevanja bistveno vpliva na varnost in učinkovitost zdravila.

Podatek, kako določeno zdravilo shranjujemo, je pri vsakem zdravilu naveden v priloženem navodilu za uporabo.

Zdravila shranjujemo v originalni embalaži z navodili, na suhem mestu, zaščitena pred neposredno sončno svetlobo, pri temperaturi, ki ne presega 25 °C.

Shranjevati na suhem pomeni shranjevati v suhem zaprtem prostoru. Za večino zdravil je primerna sobna temperatura od 15 °C do 25 °C, ne pa da so zdravila v kopalnici, kjer je ponavadi vlažno in toplo ali pa blizu neposrednih virov toplote.

Shranjevati zaščiteno pred svetlobo pomeni, da moramo zdravilo shranjevati v posodi (steklenički) iz temnega stekla ali iz drugega primernega materiala, ki ne prepušča svetlobe (v plastenki; zaprta v papirnati škatlici) in tako, da niso izpostavljena neposredni sončni svetlobi.

Ko je zahtevano shranjevanje v hladilniku, moramo biti pozorni, da zdravilo ne zmrzne, temperatura shranjevanja teh zdravil je od 2°C do 8°C.

Vsa zdravila pa moramo shranjevati zunaj dosega otroških rok.

Če zdravila pravilno shranjujemo, jih lahko hranimo do predpisanega roka uporabnosti, sicer pa lahko izgubijo svojo uporabnost že prej.

Na osnovi študij je mogoče z veliko verjetnostjo napovedati, da sta učinkovitost in varnost inovativnih in generičnih zdravil enaki. Zato ni pomembno, s katerim od bistveno podobnih zdravil začnemo zdravljenje. Pomembneje je, da v primeru, da pride do zamenjave, le-ta poteka transparentno in da vključuje tako zdravnika kot tudi farmacevta, bolnik kot končni uporabnik pa je deležen strokovne razlage o umestnosti opravljene zamenjave.

ZZZS določa najvišjo priznano vrednost za razvrščena zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, in sicer na ravni najcenejšega zdravila glede na primerljivo odmerno enoto znotraj skupine. Najvišjo priznano vrednost zdravila krijeta obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Če želimo dražja zdravila (običajno so to originatorji), jih moramo doplačati.

Za inovativna zdravila Evropski predpisi štejejo tista zdravila, za katera predlagatelj pridobi dovoljenje za promet na osnovi popolne dokumentacije, ki jo pridobi z ustreznimi študijami. Največkrat to pomeni zdravila z novimi učinkovinami.

Generično zdravilo je zdravilo, ki ima enako kakovostno in količinsko sestavo, učinkovine in farmacevtsko obliko kakor referenčno zdravilo (originator) in katerega bioekvivalenca z referenčnim izdelkom je dokazana z ustreznimi študijami biološke uporabnosti. Različne soli, estri, etri, izomeri, zmesi izomerov, kompleksi ali derivati učinkovine se obravnavajo kot enaka učinkovina, razen če se pomembno razlikujejo glede varnosti, učinkovitosti ali obojega. V takem primeru mora predlagatelj predložiti dodatne informacije o varnosti, učinkovitosti ali obojem.

Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini določa, da so medsebojno zamenljiva zdravila bistveno podobna zdravila, ki jih je pristojni organ za zdravila po zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih na podlagi mnenja pristojne komisije za zdravila s sklepom uvrstil v seznam medsebojno zamenljivih zdravil. Generična zamenjava oziroma generična substitucija pomeni, da gre za zamenjavo predpisano dražjega, običajno inovativnega zdravila, z enakovrednim cenejšim, običajno generičnim zdravilom.

Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi: – ki je pripravljena in namenjena za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih – ki se lahko uporablja na ljudeh ali živalih z namenom, da bi se določila diagnoza ali ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije.